Pravopisné cvičení – vyjmenovaná slova po b

 

zby_ek dortu, sb_rka známek, zlaté ob_lí,

život v blahob_tu, rozb_tý náb_tek,  

hb_tý počtář, léčivé b_liny, b_lá bříza,

starodávný ob_čej,  luční kob_lka,

užitečný dob_tek, velký b_t, b_t zvířata,

nab_tá puška, zb_tek jídla, lehká násob_lka,

tichý hřb_tov, silný b_č, neob_dlený statek