Pravopisné cvičení – vyjmenovaná slova po b

 

Hledáme slunný b_t.

Hodiny na věži smutně b_jí.

Na dřevěném b_dle visí b_liny.

B_tevní lodě se potopily.  

Únor b_lý, pole sílí.

Krupob_tí zničilo úrodu.

Armáda dob_la velkých vítězství. 

B_lá holubička uletěla.

Sb_rání známek se mně líb_lo.

Dnes nab_zíme nové knihy.

B_lá kočka se vyhřívá na slunci.