Pravopisné cvičení – vyjmenovaná slova po b

 

hb_tě pob_hat, ob_čejný příběh,

pob_zet k jídlu, kob_la a hříbě,

hromob_tí, zb_tečná starost, hřb_tov,

statný b_k, dlouhé b_dlo, blahob_t,

b_da, starob_lý nábytek, b_tevní pole,

dob_t vítězství, neodb_tný komár, 

přib_slavský rodák, slab_kář,

zb_tky jídla, rozb_té vajíčko, živob_tí